Легализация

Заверки, Апостил, легализация 

„Десика – Прим” ООД  е оторизирана от Министерство на Външните работи да извършва официални преводи на документи от/за чужбина. Освен превода на документа, фирмата може да извърши вместо Вас необходимите заверки и легализация.

Цената на комплексната услуга се формира като сбор от цената на превода, таксите за заверки на различните инстанции, за Апостил и заверка на подписа на преводача от МВнР и цената на куриерските услуги.

– За да е валиден документът и преводът му  за страната, за която е предназначен, той трябва да има Апостил, който се полага от Консулски отдел на МВнР и подписът на извършителя на официалния превод също да бъде заверен от КО на МВнР. За тези си услуги Консулски отдел събира определени такси под формата  на държавни таксови марки.

виж http://www.mfa.government.bg/uploads/files/taks%281%29.pdf

 – За да може да се постави Апостил върху документа, той трябва да има заверки от най-висшата държавна инстанция за службата, от която е издаден – съответното Министерство, НАП. Това не важи за документите, издавани от общините (документи по гражданско състояние и др.), но при издаването им изрично трябва да се спомене, че са за чужбина и да се плати съответната такса.

– В някои случаи не се изисква поставяне на Апостил, когато документът е предназначен за страна или идва от страна, с която България има сключен договор за правна помощ.

            виж. http://www.mfa.government.bg/uploads/files/DKO_29_04_13.pdf

– Обикновено препоръчваме за определени документи, за които това е възможно (напр. дипломи и др.), да се направи нотариално заверено копие, което да претърпи последващите заверки и поставяне на Апостил, както и към него да се скрепи официалния превод.

 – Заверки и преводи на документите, предназначени за Португалия – документът се заверява в КО на МВнР, а преводът – в Португалското посолство.

 –  За български документ, предназначен за Китай, е необходимо след заверката в КО на МВнР да бъде заверен в Китайското посолство.

ПОСТОЯННИТЕ НИ КЛИЕНТИ ПОЛЗВАТ СПЕЦИАЛНИ ОТСТЪПКИ!