Устни преводи

Професионални устни преводи

Ние работим с екип от опитни професионалисти, доказали се през годините и специализирани в конкретни терминологични области. Новите членове на колектива ни, независимо от квалификацията и опита им, минават период на обучение и изпитание под техен контрол, за да се осъществява приемственост в стила на работата ни и да предоставяме на  клиентите си винаги едно и също високо качество.

* симултанен превод – едновременен, синхронен превод в кабина с техника

* консекутивен          –  превод с  изчакване

 Устен превод: Посочените базови цени са за 1 час и за 1 преводач, когато превежда не специализирани разговори и изяви.

– Ако ангажиментът на преводача е за по-малко от 1 час, то услугата се заплаща като пълен час!

– Ако ангажиментът на преводача е за повече от 1 час, услугата се заплаща за цялото време, когато е бил на разположение, независимо дали има престой, почивки, организационни закъснения и др. време, през което е присъствал на събитието, но не му е възложен превод!

– Клиентът осигурява транспорт, храна, ако преводачът е ангажиран повече от 5 часа и нощувки, ако се налага да превежда на мероприятие извън населеното място, в което живее. Ако ангажиментът е извън страната – и здравната застраховка за периода на ангажимента.

– Когато преводачът е ангажиран за цял работен ден, това значи, че ще работи 8 работни часа и се заплаща горната цена с отстъпка. Но, ако надвиши 8-те работни часа, цената се смята за 8 часа х цената за 1, като за всеки следващ час цената се увеличава с 50%. 9-ият час, макар и непълен, се смята за цял час. Цената в празнични и почивни дни е по договаряне.

– Ако преводът е специализиран се начисляват съответните надценки.

Симултанен: Симултанният превод се извършва в момента на срещата, едновременно с говорещия. Това изисква съответната техника – кабини, микрофони, слушалки. Едновременното слушане и превеждане изисква голяма концентрация, висок професионализъм и издръжливост на напрежение.  Обикновено такъв превод се извършва от двама или повече преводачи, които взаимно се заменят.

Цената се определя на час, ден и според броя на преводачите. Посочената горе базова цена на час е за 1 преводач.

 Консекутивен: За консекутивния превод не се изисква специална техника.  Преводачът превежда на клиента текста, който чува, на сегменти, в моментите на смислови паузи. Спецификата при този превод е, че преводачът трябва да запомни точно и пълно тези текстови отрязъци, за да може да ги възпроизведе максимално точно на езика на превода.  Клиентът е длъжен да се съобразява с тази особеност и предварително да се уговори с преводача, кога му е удобно да прави паузи в речта си, за да може преводачът да преведе казаното до момента. В този случай клиентът и преводачът действат като екип.

Преводът при конферентни телефонни и видеоразговори също е консекутивен.

Придружаване:Придружаването освен превод включва и секретарски дейности,  помощ при осъществяване на контакти, придружаване при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други подобни ситуации. Цената се определя на час или за работен ден на преводач при посочените горе цени и условия.

 

ПОСТОЯННИТЕ НИ КЛИЕНТИ ПОЛЗВАТ СПЕЦИАЛНИ ОТСТЪПКИ!


Взаимодействието между преводаческия офис и ПР отдела ни позволява да осигурим част или цялостната организация на събития като конференции, семинари, бизнес-срещи и др:

  • от наемането на зала и подготовката й за събитието,
  • осигуряване на необходимия брой устни преводачи,
  • мултимедия,
  • превод и размножаване на материали,
  • подготовка на информационни папки за участниците и баджове с имената им,
  • организиране на кетъринг,
  • съдействие при настаняване;
  • осигуряване на преводачи за частни бизнес срещи,
  • разглеждане на забележителности, придружаване,
  • до превода на материалите от събитието, предпечатната им подготовка и печат.

 


free hit counter