Писмени преводи

 

 Ние работим с екип от опитни професионалисти, доказали се през годините и специализирани в конкретни терминологичниобласти. Новите членове на колектива ни, независимо от квалификацията и опита им, минават период на обучение и изпитаниепод техен контрол, за да се осъществява приемственост в стила на работата ни и да предоставяме на  клиентите си винагиедно и също високо качество. Всяка писмена поръчка се проверява за технически грешки, за оформлението и при желаниена клиента се извършва и редакция от друг преводач-редактор или редактор-носител на езика.

 От началото на дейността си ние работим в сътрудничество с МВнР и сме оторизирани да извършваме официални преводи на документи от/зачужбина.Освен официалния превод на документи, предлагаме и пълната услуга полегализацията им и поставяне на Апостил.

Стандартна страница:  цената на писмения превод по БДС се изчислява за брой стандартни страници на крайния / преведен текст.

1 стандартна страница е 1800 знака + интервалите. Броят на стандартните страници се изчислява от FileProperties  StatisticsCharacter (with spaces). Последното число се дели на 1800 и се получава броят на стандартните страници.

*Когато преведеният текст е по-малко от 1 стандартна стр., се смята за пълна страница!

*В специални случаи и по изрично настояване на клиента, когато той е чуждестранна компания, базирана извън България, може да се предложат тарифи, базирани на брой думи в изходния текст.   

Базова цена: Базовата цена е крайна и се отнася за документи и текстове със стандартно съдържание (документи гражданско състояние, дипломи, уверения от инстанции, писма, текстове с ежедневна, обществено-политическа лексика и др. подобни). Тя включва и проверка на фактологията от наш технически редактор.

– Базовата цена се отнася за обикновен превод – до 5 ст. страници на работен ден! За бърза услуга – 8 ст. стр./работен ден – цената на конкретния превод се увеличава с 50%, за експресна услуга – 10 ст.стр. на работен ден цената на конкретния превод се увеличава със 100%. Тези срокове са ориентировъчни!

– За текстове и устни преводи със специализирана терминология и в зависимост от сложността се начисляват от 30 до 70% от стойността на базовата цена.

– За трудно четливи текстове и изписани на ръка се начисляват от 20 до 40% от стойността на базовата цена.

– За допълнителна редакция на текста от редактор се заплаща допълнително 50% от цената за 1 стандартна страница, определена за конкретния текст.

 – За таблици, графики и специално оформление на текста, се начислява от 20 до 50% от цената за 1 стандартна страница, определена за конкретния текст.

– Преводът и изготвяне на презентации в PowerPoint, локализация и преводът на текстове с графично оформление, уеб дизайн, предпечатна подготовка и печат включват и цената на съответната допълнителна услуга.

Отстъпки:

 За поръчка над 50 страници – 5%

над  100 стр. – 7%

над  200 стр. – 10%

ПОСТОЯННИТЕ НИ КЛИЕНТИ ПОЛЗВАТ СПЕЦИАЛНИ ОТСТЪПКИ!