PR

 

PR отдел:

* Корпоративна репутация

* Кризисни   комуникации

* Изготвяне на   послания

* Работа с медии

* BTL

Рекламен отдел:

* Copywriting

* Рекламни стратегии

* Рекламни материали

* Печатна реклама

Ние предлагаме на своите клиенти пълен пакет услуги за организиране и осъществяване на различни мероприятия, ПР консултации, изготвяне на стратегии и маркетингови проучвания.

free hit counter