Преводи

Професионални писмени преводи на документация

Ние работим с екип от опитни професионалисти, доказали се през годините и специализирани в конкретни терминологични области. Новите членове на колектива ни, независимо от квалификацията и опита им, минават период на обучение и изпитание под техен контрол, за да се осъществява приемственост в стила на работата ни и да предоставяме на  клиентите си винаги едно и също високо качество. Всяка писмена поръчка се проверява за технически грешки, за оформлението и при желание на клиента се извършва и редакция от друг преводач-редактор или редактор-носител на езика.

От началото на дейността си ние работим в сътрудничество с МВнР и сме оторизирани да извършваме официални преводи на документи от/за чужбина. Освен официалния превод на документи, предлагаме и пълната услуга по легализацията им и поставяне на Апостил.

Стандартна страница:  цената на писмения превод по БДС се изчислява за брой стандартни страници на крайния / преведен текст.

1 стандартна страница е 1800 знака + интервалите. Броят на стандартните страници се изчислява от FileProperties  StatisticsCharacter (with spaces). Последното число се дели на 1800 и се получава броят на стандартните страници.

*Когато преведеният текст е по-малко от 1 стандартна стр., се смята за пълна страница!

*В специални случаи и по изрично настояване на клиента, когато той е чуждестранна компания, базирана извън България, може да се предложат тарифи, базирани на брой думи в изходния текст.

Базова цена: Базова цена е крайна и се отнася за документи и текстове със стандартно съдържание (документи гражданско състояние, дипломи, уверения от инстанции, писма, текстове с ежедневна, обществено-политическа лексика и др. подобни). Тя включва и проверка на фактологията от наш технически редактор.

– Базова цена се отнася за обикновен превод – до 5 ст. страници на работен ден! За бърза услуга – 8 ст. стр./работен ден – цената на конкретния превод се увеличава с 50%, за експресна услуга – 10 ст.стр. на работен ден цената на конкретния превод се увеличава със 100%. Тези срокове са ориентировъчни!

– За текстове и устни преводи със специализирана терминология и в зависимост от сложността се начисляват от 30 до 70% от стойността на базовата цена.

– За трудно четливи текстове и изписани на ръка се начисляват от 20 до 40% от стойността на базовата цена.

– За допълнителна редакция на текста от редактор се заплаща допълнително 50% от цената за 1 стандартна страница, определена за конкретния текст.

– За таблици, графики и специално оформление на текста, се начислява от 20 до 50% от цената за 1 стандартна страница, определена за конкретния текст.

– Преводът и изготвяне на презентации в PowerPoint, локализация и преводът на текстове с графично оформление, уеб дизайн, предпечатна подготовка и печат включват и цената на съответната допълнителна услуга.

Отстъпки:

За поръчка над 50 страници – 5%

над  100 стр. – 7%

над  200 стр. – 10%

ПОСТОЯННИТЕ НИ КЛИЕНТИ ПОЛЗВАТ СПЕЦИАЛНИ ОТСТЪПКИ!

Професионални устни преводи

Ние работим с екип от опитни професионалисти, доказали се през годините и специализирани в конкретни терминологични области. Новите членове на колектива ни, независимо от квалификацията и опита им, минават период на обучение и изпитание под техен контрол, за да се осъществява приемственост в стила на работата ни и да предоставяме на  клиентите си винаги едно и също високо качество.

! симултанен превод  – едновременен, синхронен превод в кабина с техника

! консекутивен  – превод с  изчакване

Устен превод: Базови цени са за 1 час и за 1 преводач, когато превежда не специализирани разговори и изяви.

– Ако ангажиментът на преводача е за по-малко от 1 час, то услугата се заплаща като пълен час!

– Ако ангажиментът на преводача е за повече от 1 час, услугата се заплаща за цялото време, когато е бил на разположение, независимо дали има престой, почивки, организационни закъснения и др. време, през което е присъствал на събитието, но не му е възложен превод!

– Клиентът осигурява транспорт, храна, ако преводачът е ангажиран повече от 5 часа и нощувки, ако се налага да превежда на мероприятие извън населеното място, в което живее. Ако ангажиментът е извън страната – и здравната застраховка за периода на ангажимента.

– Когато преводачът е ангажиран за цял работен ден, това значи, че ще работи 8 работни часа и се заплаща горната цена с отстъпка. Но, ако надвиши 8-те работни часа, цената се смята за 8 часа х цената за 1, като за всеки следващ час цената се увеличава с 50%. 9-ият час, макар и непълен, се смята за цял час. Цената в празнични и почивни дни е по договаряне.

– Ако преводът е специализиран се начисляват съответните надценки.

Симултанен: Симултанният превод се извършва в момента на срещата, едновременно с говорещия. Това изисква съответната техника – кабини, микрофони, слушалки. Едновременното слушане и превеждане изисква голяма концентрация, висок професионализъм и издръжливост на напрежение.  Обикновено такъв превод се извършва от двама или повече преводачи, които взаимно се заменят.

Цената се определя на час, ден и според броя на преводачите. Базовата цена на час е за 1 преводач.

  Консекутивен: За консекутивния превод не се изисква специална техника.  Преводачът превежда на клиента текста, който чува, на сегменти, в моментите на смислови паузи. Спецификата при този превод е, че преводачът трябва да запомни точно и пълно тези текстови отрязъци, за да може да ги възпроизведе максимално точно на езика на превода.  Клиентът е длъжен да се съобразява с тази особеност и предварително да се уговори с преводача, кога му е удобно да прави паузи в речта си, за да може преводачът да преведе казаното до момента. В този случай клиентът и преводачът действат като екип.

Преводът при конферентни телефонни и видеоразговори също е консекутивен.

Придружаване: Придружаването освен превод включва и секретарски дейности,  помощ при осъществяване на контакти, придружаване при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други подобни ситуации. Цената се определя на час или за работен ден на преводач.

 

ПОСТОЯННИТЕ НИ КЛИЕНТИ ПОЛЗВАТ СПЕЦИАЛНИ ОТСТЪПКИ!


Взаимодействието между преводаческия офис и ПР отдела ни позволява да осигурим част или цялостната организация на събития като конференции, семинари, бизнес-срещи и др:

  • от наемането на зала и подготовката й за събитието,
  • осигуряване на необходимия брой устни преводачи,
  • мултимедия,
  • превод и размножаване на материали,
  • подготовка на информационни папки за участниците и баджове с имената им,
  • организиране на кетъринг,
  • съдействие при настаняване;
  • осигуряване на преводачи за частни бизнес срещи,
  • разглеждане на забележителности, придружаване,
  • до превода на материалите от събитието, предпечатната им подготовка и печат.

 

Заверки, Апостил, легализация

 

„Десика – Прим” ООД  е оторизирана от Министерство на Външните работи да извършва официални преводи на документи от/за чужбина. Освен превода на документа, фирмата може да извърши вместо Вас необходимите заверки и легализация.

Цената на комплексната услуга се формира като сбор от цената на превода, таксите за заверки на различните инстанции, за Апостил и заверка на подписа на преводача от МВнР и цената на куриерските услуги.

– За да е валиден документът и преводът му  за страната, за която е предназначен, той трябва да има Апостил, който се полага от Консулски отдел на МВнР и подписът на извършителя на официалния превод също да бъде заверен от КО на МВнР. За тези си услуги Консулски отдел събира определени такси под формата  на държавни таксови марки.

виж http://www.mfa.government.bg/uploads/files/taks%281%29.pdf

 – За да може да се постави Апостил върху документа, той трябва да има заверки от най-висшата държавна инстанция за службата, от която е издаден – съответното Министерство, НАП. Това не важи за документите, издавани от общините (документи по гражданско състояние и др.), но при издаването им изрично трябва да се спомене, че са за чужбина и да се плати съответната такса.

 – В някои случаи не се изисква поставяне на Апостил, когато документът е предназначен за страна или идва от страна, с която България има сключен договор за правна помощ.

            виж.

http://www.mfa.government.bg/uploads/files/DKO_29_04_13.pdf

– Обикновено препоръчваме за определени документи, за които това е възможно (напр. дипломи и др.), да се направи нотариално заверено копие, което да претърпи последващите заверки и поставяне на Апостил, както и към него да се скрепи официалния превод.

– Заверки и преводи на документите, предназначени за Португалия – документът се заверява в КО на МВнР, а преводът – в Португалското посолство.

 –    За български документ, предназначен за Китай, е необходимо след заверката в КО на МВнР да бъде заверен в Китайското посолство.

 

Отстъпки:

 За поръчка над 50 страници – 5%

над  100 стр. – 7%

над  200 стр. – 10%

 

ПОСТОЯННИТЕ НИ КЛИЕНТИ ПОЛЗВАТ СПЕЦИАЛНИ ОТСТЪПКИ!